Завршни радови

Штампа

Завршни радови

2013

  • Јелена Живковић; Предмет: Основи система и аутоматског управљања; Тема: Рачунарско управљање и надзор "Топлана" Краљево; Датум одбране рада: 22. 02. 2013; Комисија: др Војислав Филиповић, председник, др Драган Пршић, члан, др Новак Недић, ментор;

 


 

2012

  • Дејан Славковић; Предмет: Управљачке и мерне компоненте; Тема: Динамичко понашање хидромотора управљаног разводником; Датум одбране рада: 20. 10. 2012; Комисија: др Радован Булатовић, председник, др Драган Пршић, члан, др Новак Недић, ментор;
  • Светлана Каличанин; Предмет: Основе система аутоматског управљања; Тема: Управљање и надзор  - водовод Краљево; Датум одбране рада:  16. 10. 2012; Комисија: др Радован Булатовић, председник, др Драган Пршић, члан, др Новак Недић, ментор;
  • Марина Михаиловић; Предмет: Управљачке и мерне компоненте; Тема: Припрема ваздуха у предузећу Прва Петолетка; Датум одбране рада: 15. 10. 2012; Комисија: др Радован Булатовић, председник, др Драган Пршић, члан, др Новак Недић, ментор;
  • Лазар Ашанин; Предмет: Програмирање индустријских контролера; Тема: Програмирање PLC контролера система за транспорт опеке; Датум одбране рада: 28. 09. 2012; Комисија: др Новак Недић, председник, др Миле Савковић, члан, др Драган Пршић, ментор;
  • Милош Николић; Предмет: Програмирање индустријских контролера; Тема: Програмирање управљачког система вертикалне стоне бушилице; Датум одбране рада: 26. 09. 2012; Комисија: др Новак Недић, председник, др Аранђел Бабић, члан, др Драган Пршић, ментор;

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram