zbirka-MI   zbirka-MI

Штампа

Збирке задатака

Збирке задатака из математике за припреме за пријемне испите за упис на студијске програме Машинско инжењерство и Грађевинско инжењерство можете преузети овде.

Збирка задатака за пријемни упис за Машинско инжењерство

Збирка задатака за пријемни упис за Грађевинско инжењерство

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram