Штампа

Продужени први конкурсни рок за упис на факултет за 2020/2021. годину

У продуженом првом конкурсном року школске 2020/2021. године, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу, врши упис у прву годину Основних академских студија и то: на студијски програм Машинско инжењерство, Грађевинско инжењерство и Инжењерство заштите на раду  - на преостала места која се финансирају из буџета Републике Србије.

Факултет за машинство и грађевинарство позива све кандидате за упис да се пријаве преко формулара на ОВОМ ЛИНКУ.
Штампа

Коначне ранг листе са пријемних испита у јунском пријемном року

Коначне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит за упис на Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Штампа

Прелиминирне ранг листе са пријемних испита у јунском пријемном року

Прелиминарне ранг листе кандидата који су полагали пријемни испит за упис на Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Ранг листа за студијски програм Машинско инжењерство

Ранг листа за студијски програм Грађевинско инжењерство

Ранг листа за студијски програм Инжењерство заштите на раду

Штампа

Признавање пријемних испита кандидатима који су полагали на другим факултетима

Кандидати који су полагали пријемне испите на другим факултетима могу се уписати на Основне академске студије на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву са потврдом о оствареном броју поена на пријемном испиту.

Штампа

Први конкурсни рок за упис на факултет за 2020/2021. годину

У првом конкурсном року (јунски конкурс) школске 2020/2021. године, Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу, врши упис у прву годину Основних академских студија и то: на студијски програм Машинско инжењерство - 80 студената који се финансирају из буџета, на студијски програм Грађевинско инжењерство - 40 студената који се финансирају из буџета, на студијски програм Инжењерство заштите на раду  - 40 студената који се финансирају из буџета Републике Србије.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram