Штампа

Надокнаде часова Инжењерство заштите на раду и Грађевинарство

Инжењерство заштите на раду - 1. година

  • Лабораторијске вежбе из Хемије биће одржане 18.11. и 16.12. 2019. године у лабораторији у Новом Саду. Организован је превоз. О тачном термину поласка из КВ бићете накнадно обавештени. Присуство овим вежбама је обавезно!
  • Вежбе из Математике 1 неће се одржати 6.11. и 4.12. 2019. И 15.01.2020. Ови часови ће се надокнадити: 13.11., 11.12. и 25. 12. након редовног термина вежби и 14.11. од 10-13 у 317.
  • Предавања и вежбе из Техничке физике и Електротехнике, околине и заштите неће се одржати: 05.11., 18.11. и 16.12. 2019. Ови часови ће се надокнадити 20.11., 27.11. и 18.12.2019. са почетком у 15 сати у 317.

Грађевинско инжењерство - 2. годинa

  • Надоканда вежби из Математике 3, одржаће се 13.11.2019. од 8.15-10 у учионици 205.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram