Штампа

Конкурс за доделу стипендија најбољим студентима Универзитета у Крагујевцу за 2016. годину

Најбољи студенти

Универзитет у Крагујевцу ће доделити 13 стипендија, по једну стипендију за најбољег студента са 11 факултета у саставу Универзитета, осим за Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу коме се опредељују 2 стипендије, односно 1 стипендија за најбољег студента у пољу филолошких наука и 1 стипендија за најбољег студента у пољу уметности, и то:

Р.бр.ФАКУЛТЕТИ У САСТАВУ
УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ
БРОЈ СТИПЕНДИЈА
КОЈИ СЕ ДОДЕЉУЈЕ
1.   Агрономски факултет у Чачку 1 стипендија
2.   Економски факултет у Крагујевцу 1 стипендија
3.   Правни факултет у Крагујевцу 1 стипендија
4.   Природно-математички факултет у Крагујевцу 1 стипендија
5.   Учитељски факултет у Ужицу 1 стипендија
6.   Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву 1 стипендија
7.   Факултет за хотелијерство и туризам у Врњачкој Бањи 1 стипендија
8.   Факултет инжењерских наука у Крагујевцу 1 стипендија
9.   Факултет  медицинских наука у Крагујевцу 1 стипендија
10.   Факултет педагошких наука у Јагодини 1 стипендија
11.   Факултет техничких наука у Чачку 1 стипендија
12.   Филолошко-уметнички факултет у Крагујевцу  филологија 1 стипендија
 уметност

 

Уколико се са неког факултета у саставу Универзитета у Крагујевцу не пријави ниједан студент који испуњава услове Конкурса, стипендија ће бити додељена студенту другог факултета, учеснику Конкурса, који испуњава услове Конкурса и има навећу просечну оцену од свих других рангираних студената, учесника Конкурса који испуњавају услове.

Висина стипендије на месечном нивоу износи 15.000,00 динара (нето), а исплаћиваће се у периоду од 12 месеци, почев од јануара закључно са децембром 2016. године.

Право учешћа на Конкурсу имају студенти који испуњавају следеће услове:

 • Да су уписали завршну годину основних академских или интегрисаних академских студија;
 • Да су остварили просек оцена у току студија најмање 8,50;
 • Да нису обновили ниједну годину;
 • Предност имају студенти који су положили све испите из претходних година студија.

Уколико два или више студената, са истог факултета, имају исту просечну оцену, предност ће имати студент који:

 • нема пренетих испита, или има најмање пренетих испита из претходне године студија,
 • има награде и признања за досадашњи успех на студијама,
 • има објављене радове, односно који има изложбе и концерте,
 • има учешће на семинарима, конгресима, конференцијама,
 • је обављао волонтерски рад,
 • нема другу стипендију коју обезбеђује Универзитет у Крагујевцу (не односи се на стипендије и награде које дају факултети Универзитета у Крагујевцу).

Уз пријаву на Конкурс, неопходно је доставити:

 • кратку биографију у Europass формату (обавезно навести контакт телефон и адресу);
 • уверење о просечној оцени у току студија;
 • уверење о упису завршне године основних академских или интегрисаних академских студија;
 • уверење да нису обновили ниједну годину;
 • уверење о положеним испитима из претходних година студија.

Потребна документа доставити лично стручној служби Универзитета у Крагујевцу или послати поштом на следећу адресу:

Универзитет у Крагујевцу- Ректорат
ул. Јована Цвијића бб
34000 Крагујевац

са назнаком: Конкурс за доделу стипендија

 

Конкурс је отворен 20 дана, почев од 11. децембра 2015. године и траје до 31. децембра 2015. године.

Непотпуне и неблаговремено приспеле пријаве неће се разматрати.

За додатне информације и питања можете контактирати стручну службу Универзитета у Крагујевцу путем телефона: 034/370-270; контакт особа: Биљана Гужвић.

УПРАВНИ ОДБОР ФОНДАЦИЈЕ

Документи за преузимање:

Пријавни формулар

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram