Штампа

Студентски сервис

У циљу што боље комуникације са нашим студентима, на овим страницама студенти ће моћи да се информишу о распореду наставе, испитнима роковима, резултатима испита. Такође, овде се могу преузети електронски садржаји везани за предмете.

Овим секцијама можете приступити преко менија или са ових линкова:

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram