Штампа

Сарадници

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву наставу обављају сарадници:

АСИСТЕНТИ СА ДОКТОРАТОМ
др Марина Бошковић, асистент са докторатом, ужа научна област: Примењена механика;
др Александар Николић, асистент са докторатом, ужа научна област: Примењена механика;
др Јелена Томић, асистент са докторатом, ужа научна област: Електротехника;

АСИСТЕНТИ
Јована Бојковић, асистент, ужа научна област: Урбанизам и зградарство и Пројектовање грађевинских објеката
Горан Бошковић, асистент, ужа научна област: 
Владан Грковић, асистент, ужа научна област: Производно машинство;
Владимир Ђорђевић, асистент, ужа научна област: Аутоматско управљање и флуидна техника;
Марина Ивановић, асистент, ужа научна област: Производно машинство;
Владимир Мандић, асистент, ужа научна област: Хидротехника и саобраћајнице;
Младен Манојловић, асистент, ужа научна област: Математика;
Саша Маринковић, асистент, ужа научна област: Теорија конструкција;
Стефан Михајловић, асистент, ужа научна област: Геомеханика и саобраћајнице;
Милош Николић, асистент, ужа научна област: Енергетика и заштита животне средине;
Аница Пантић, асистент, ужа научна област: Математика;
Ненад Стојић, асистент, ужа научна област: Топлотна техника и заштита животне средине

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram