Пројекти

Штампа

ТР33027

Опис: ТР33027 - Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе