Пројекти

Штампа

ТР33027

Опис: ТР33027 - Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе

 

Штампа

ТР33026

Опис: ТР33026 - Повећање енергетске ефикасности постројења за производњу топлотне енергије помоћу аутоматског управљања

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram