Штампа

др Владимир Стојановић

 

Владимир Стојановић
Име и презиме: Владимир Стојановић
Датум рођења: 5. 6.1983.
Наставно звање: Доцент
Функција:  
Катедра: Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника
Наставна област, предмети:
 • Примена мерне опреме у аутоматском управљању
 • Управљање робота
 • Индустријски регулатори
 • Интелигентни системи
 • Вероватноћа, стохастички процеси и модели
 • Стохастички системи
 • Идентификација система
Шифра истраживача: 07388
Истраживачка област: Т125 - Аутоматизација, роботика, контролни инжењеринг
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Бојан Милошевић

 

др Бојан Милошевић
Име и презиме: др Бојан Милошевић
Датум рођења: 7. 5. 1980.
Наставно звање: Доцент
Функција:  
Катедра: Грађевинарство
Наставна област, предмети:
 •  
Шифра истраживача:  
Истраживачка област:  
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Ива Деспотовић

 

др Ива Деспотовић
Име и презиме: др Ива Деспотовић
Датум рођења: 1. 8. 1980
Наставно звање: Доцент
Функција: Шеф катедре
Катедра: Грађевинарство
Наставна област, предмети:
 •  
Шифра истраживача:  
Истраживачка област:  
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Милоје Рајовић

 

Милоје Рајовић
Име и презиме: Милоје Рајовић
Датум рођења:  
Наставно звање: Редовни професор
Функција: Шеф катедре
Катедра: Примењена механика, математика и физика
Наставна област, предмети:
 • Математика 1
 • Математика 2
 • Математика 3
 • Вероватноћа и статистика
Шифра истраживача: 07361
Истраживачка област: П001 - Математика
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Владан Карамарковић


Владан Карамарковић
Име и презиме: Владан Карамарковић
Датум рођења 08. 09.1953.
Наставно звање Редовни професор
Функција: Шеф катедре
Катедра Енергетика и заштита животне средине
Наставна област, предмети:
 • Термодинамика
 • Топлотни уређаји и постројења
 • Грејање, хлађење и климатизација
 • Заштита животне средине
 • Обновљиви извори енергије
 • Простирање топлоте и масе
 • Грејање, хлађење и климатизација
 • Постројења за прераду вода
 • Заштита животне средине
 • Обновљиви извори енергије
 • Тополотни уређаји и постројења
 • Методе трансформације енергије
 • Процеси и постројења заштите животне средине
 • Моделирање енергетских процеса
Шифра истраживача: 07360
Истраживачка област: Т200 - Термички инжењеринг, примењена термодинамика
   
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram