O центру

Штампа

O Центру

Програм научноистраживачког рада Центра за аутоматско управљање и флуидну технику обухвата основна, примењена и развојна истраживања у широј области аутоматског управљања и флуидно управљачких система са тежиштем на:

  • Хидрауличким и пнеуматским компонентама и системима и њиховој примени код сложених техничких система у машиноградњи,
  • Електохидрауличким и електропнеуматским компонентама и системима,
  • Рачунарским управљачким системима, PLC контролерима и њиховој примени у индустријској  аутоматизацији,
  • Концептима управљања за различите технолошке системе и индустријска постројења,
  • Системима аутоматског управљања у индустрији, термотехници, термоенергетици и свим другим областима примене,
  • Развоју управљачког софтвера за аутоматски рад технолошких постројења и индустријских процеса.

Центар у свом саставу има три целине и то: наставну лабораторију, истраживачку лабораторију и акредитовану лабораторију.

Научноистраживачки рад Центра за аутоматско управљање и флуидну технику се одвија у области развоја теоријских и експерименталиних методологија са аспекта динамике и управљања компонентама (енергетским, управљачким, претварачким и мерним), развоја флуидних и флуидноелектричних преносника снаге и управљачких система као и система аутоматског управљања индустријских робота и манипулатора, укључујући аспекте сисгурности, квалитета, одржавања и експлоатације.

Подршку за научноистраживачки рад у Центру за аутоматско управљање и флуидну технику даје акредитована лабораторија, која представља основ за развој лабораторијских истраживања, развој пробних столова за динамичка и статичка испитивања компоненти и система, као и развој акредитованих лабораторија и сертификационих тела.

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram