Ненаставно особље

Штампа

Ненаставно особље

 

Ред. бројПрезиме, средње слово, имеЗвање, радно место
1. Снежана Радосављевић Секретар
2. Црнка Живчић Шеф рачуноводства
3. Милена Гочобија Библиотекар
4. Милош Радомировић Шеф службе за студентска питања
5. Бојан Белоица Софтвер инжењер
6. Милица Пановић Секретар деканата
7. Небојша Новаковић Књиговођа
8. Виолета Савић Самостални референт за студентска питања
9. Тања Станишић Референт за административне послове
10. Слободан Букарица Техничар одржавања информационих система и технологија
11. Милорад Стамболић Лаборант
12. Дејан Поскуричић Ложач
13. Зоран Поскуричић Домар
14. Срђан Павловић Чувар
15. Радиша Петричковић Чувар
16. Славка Ковачевић Спремачица
17. Зорида Крсмановић Спремачица
18. Нада Милосављевић Спремачица
19. Ивана Џомић Спремачица
20. Зорица Нешовић Спремачица
21. Љубица Токалић Спремачица
22. Снежана Букарица Спремачица
23. Тијана Тодоровић Спремачица