Ненаставно особље

Штампа

Ненаставно особље

 

Ред. бројПрезиме, средње слово, имеЗвање, радно место
1. Снежана Радосављевић Секретар
2. Зоран Лешевић Шеф рачуноводства
3. Данка Луковић Библиотекар
4. Драгица Биочанин Шеф службе за студентска питања
5. Бојан Белоица Администратор система
6. Милица Пановић Секретар деканата
7. Љиљана Гочобија Материјални књиговођа
8. Милош Радомировић Самостални референт за студентска питања
9. Тања Станишић Референт за административне послове
10. Слободан Букарица Техничар одржавања информационих система и технологија
11. Милорад Стамболић Лаборант
12. Душан Живковић Возач
13. Зоран Поскуричић Домар
14. Желимир Тошић Чувар
15. Радомир Станчић Чувар
16. Радиша Петричковић Манипулативни радник
17. Славка Ковачевић Спремачица
18. Зорида Крсмановић Спремачица
19. Нада Милосављевић Спремачица
20. Ивана Џомић Спремачица
21. Зорица Нешовић Спремачица
22. Љубица Токалић Спремачица
23. Снежана Букарица Спремачица

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram