Штампа

др Миле Савковић


Миле Савковић
Име и презиме: Миле Савковић
Датум рођења: 03. 01. 1967.
Наставно звање: Редовни професор
Функција: Декан
Катедра: Конструкције и пројектовање у машиноградњи
Наставна област, предмети:
  • Основе металних конструкција
  • Компјутерско моделирање конструкција
  • Методе прорачуна конструкција
  • Металне конструкције у машиноградњи
  • Складишта и складишни системи
  • Фабричка постројења
Шифра истраживача: 07371
Истраживачка област: T210 - Машинство, хидраулика, вакуумска технолгија и акустички инжењеринг
   
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram