Штампа

др Драган Петровић


Драган Петровић
Име и презиме: Драган Петровић
Датум рођења: 16. 12. 1960.
Наставно звање: Редовни професор
Функција: Шеф катедре
Катедра: Конструкције и пројектовање у машиноградњи
Наставна област, предмети:
  • Методе испитивања конструкција
  • Основе железничких возила
  • Испитивање машинских конструкција
  • Пројектовање и развој железничких возила
  • Испитивање железничких возила
  • Динамички проблеми железничких возила
Шифра истраживача: 07369
Истраживачка област: Т290 - Технологија железничког транспорта
   
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram