Штампа

Техничка решења

На овој страници можете наћи техничка решења произашла са рада на пројекатима.

Пројекат Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина - ТР 37020 - Urban Noise

  1. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, Aleksandra Petrović, Slobodan Todosijević, "Reverberaciona komora" PDF
  2. Zlatan Šoškić, Zoran Petrović, Branko Radičević i Nebojša Bogojević, “Softver za proračun lokalnih mapa buke” PDF
  3. Zoran Petrović, Miomir Vukićević, Branko Radičević i Mišo Bjelić, “Zvučna zaštita od industrijskih postrojenja u fabrici iverice u Ivanjici” PDF
  4. Zoran Petrović, Branko Radičević, Nebojša Bogojević i Jelena Tomić, “Baza podataka o izvorima buke u urbanoj sredini PDF
  5. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov,”Akustičko zoniranje teritorije grada Niša” PDF
  6. Momir Praščević, Dragan Cvetković i Darko Mihajlov,NAISS model za proračun nivoa emisije buke drumskog saobraćaja u urbanim sredinama” PDF

Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина грађевинске и транспортне механизације ТР 35038

  1. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић, "Зглобна веза за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера" PDF
  2. др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић, "Лабораторијско постројење зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера (M83), 2015" PDF

 

 

 

 

 

Штампа

Патенти

Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина грађевинске и транспортне механизације ТР 35038

др Миломир Гашић, др Миле Савковић, др Горан Марковић, мр Небојша Здравковић - "Универзални елемент зглобне везе за торзионо растерећење носеће конструкције ходног строја багера" (M92), 2015 - PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

Штампа

Међународни пројекти

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је носилац следећих међународних пројеката:

Назив пројекта: Advanced design rules for optimMAl Dynamic properties of Additive Manufacturing products
Ознака пројекта: A_MADAМ
Програм: Horizon 2020 - MSCA - RISE 2016
Трајање: 2017-2020
Веб сајт: http://www.mfkv.kg.ac.rs/a_madam/

Назив пројекта: Innovation Management for New Products
Скраћеница: IMPuls
Програм: RSEDP2
Трајање: 2011-2013
Веб сајт: http://www.mfkv.kg.ac.rs/impuls

Назив пројекта: Strengthening Railway Vehicles Center of the Faculty of Mechanical Engineering in Kraljevo
Скраћеница: SeRViCe
Програм: FP7
Трајање: 2008-2011
Веб сајт: http://cordis.europa.eu/project/rcn/87496_en.html

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву је учесник следећих међународних пројеката:

Назив пројекта: A strategic approach to increasing Europe’s value proposition for Additive Manufacturing technologies and capabilities
Скраћеница: FoFAM
Програм: Horizon 2020
Трајање: 2015-2016
Веб сајт: https://cordis.europa.eu/project/rcn/193434_en.html

Назив пројекта: Industrial and Regional Valorization of FoF Additive Manufacturing Projects
Скраћеница: AM-motion
Програм: Horizon 2020
Трајање: 2017-2018
Веб сајт: http://www.am-motion.eu/

Назив пројекта: Bridge technical differences and social suspicions contributing to transform the Adriatic area in a stable hub for a sustainable technological development
Скраћеница: Adria HUB
Програм: IPA Adriatic CBC
Трајање: 2012-2015
Веб сајт: http://www.adria-hub.eu

Назив пројекта: Concurrent Product and Technology Development - Teaching, Research and Implementation of Joint Programs Oriented in Production and Industrial Engineering
Програм: CEEPUS-III
Трајање: 2013-2014
Веб сајт: https://www.ceepus.info/public/nco/ncoinformation_main.aspx?Country=RS

Назив пројекта: Automotive Training Centre for Central Serbia
Скраћеница: АТC-Serbia
Програм: RSEDP2
Трајање: 2011-2013
Веб сајт: http://www.atcserbia.kg.edu.rs

Назив пројекта: Transport EU-Western Balkan Network for Training, Support, and Promotion of Cooperation in FP7 Research Activities
Скраћеница: TransBonus
Програм: FP7
Трајање: 2009-2011
Веб сајт: http://cordis.europa.eu/project/rcn/89939_en.html

Назив пројекта: Multidisciplinary Studies of Design in Mechanical Engineering
Програм: Tempus
Трајање: 2006-2008
Веб сајт: http://www.tempus.ac.rs/projects/detail/JEP---40069---2005/49/

Назив пројекта: CONcepts for lifelong learning to further increase SafeTy on rail-based trANsporT systems
Скраћеница: CONSTANT
Програм: ASO
Трајање: 2006
Веб сајт: http://www.ncl.ac.uk/newrail/transnewdb/project-details.php?project=1540

Назив пројекта: Regional Railway Transport Research and Training Centre Foundation
Скраћеница: RRTC
Програм: FP6
Трајање: 2005-2007
Веб сајт: http://cordis.europa.eu/result/rcn/46720_en.html

 

 

 

 

Штампа

Национални пројекти

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву учествује на следећим националним пројектима Министарства за просвету, науку и технологију Републике Србије:

Назив пројекта: Механика нелинеарних и дисипативних система – савремени модели, анализа и примене
Ознака пројекта: ОН174016

Назив пројекта: Проблеми нелинеарне анализе, теорије оператора, топологије и примене
Ознака пројекта: ОН174025

Назив пројекта: Повећање енергетске ефикасности постројења за производнњу топлотне енергије помоћу аутоматког управљања
Ознака пројекта: ТР 33026

Назив пројекта: Развој енергетски ефикасног постројења за гасификацију и когенерацију чврсте биомасе
Ознака пројекта: ТР 33027

Назив пројекта: Одрживост и унапређење машинских система у енергетици и транспорту применом форензичког инжењерства, еко и робуст дизајна
Ознака пројекта: ТР 35006

Назив пројекта: Развој уређаја за тренинг пилота и динамичку симулацију лета модерних борбених авиона и то 3-осне центрифуге и 4-осног уређаја за просторну дезорјентацију пилота
Ознака пројекта: ТР 35023

Назив пројекта: Развој и примена метода и лабораторијске опреме за оцењивање усаглашености техничких производа
Ознака пројекта: ТР 35031

Назив пројекта: Развој нове конструкције кашике багера континуалног дејства у циљу интегрисања модуларних резних елемената
Ознака пројекта: ТР 35037

Назив пројекта: Истраживање и развој нових концепција веза окретне и неокретне конструкције машина транспортне и грађевинске механизације
Ознака пројекта: ТР 35038

Назив пројекта: Развој методологија и средстава за заштиту од буке урбаних средина
Ознака пројекта: ТР 37020

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram