Штампа

Прототип модуларног решења челичне монтажне спратне гараже

Аутори: проф. др Миломир Гашић, проф. др Миле Савковић, мр Небојша Здравковић, мр Горан Марковић

Техничко решење "Прототип модуларног решења челичне монтажне спратне гараже", је проистекло као резултат истраживања у оквиру иновационог пројекта "НОВО РЕШЕЊЕ МОДУЛАРНЕ МЕТАЛНЕ СПРАТНЕ ГАРАЖЕ", финансираног од стране Министарства науке Републике Србије, Евиденциони број 451-01-02960/2006-09 и пројекта реализованог за потребе привреде под називом "ПРОЈЕКАТ МОДУЛАРНЕ МОНТАЖНЕ СПРАТНЕ ГАРАЖЕ-ПР+2С/100", финансираног од стране предузећа "Mayera д.о.о." - Горњи Милановац.
Субјект који је решење прихватио и примењује: "Mayera д.о.о." - Горњи Милановац

Почетак примене: Предложено решење је урађено у Јагодини: 01.07.2008. год.

Верификација је извршена у лабораторији за Испитивање машинских конструкција у Краљеву
Основне карактеристике предложеног решења су: повећања спратности металних конструкција спраних гаража, једноставна и брза монтажа и демонтажа, као и премештање на нову локацију, затим знатна лакша конструкција носећих плоча за паркирање возила, једноставно уклапање елемената модула, једноставна израда и монтажа и чињеница да се сви уграђени материјали се могу наћи на домаћем тржишту.

Документација

Техничко решење

Потврда рецензије

Галерија

 

 

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram