Штампа

Прототип модуларног решења челичне монтажне спратне гараже

Аутори: проф. др Миломир Гашић, проф. др Миле Савковић, мр Небојша Здравковић, мр Горан Марковић

Техничко решење "Прототип модуларног решења челичне монтажне спратне гараже", је проистекло као резултат истраживања у оквиру иновационог пројекта "НОВО РЕШЕЊЕ МОДУЛАРНЕ МЕТАЛНЕ СПРАТНЕ ГАРАЖЕ", финансираног од стране Министарства науке Републике Србије, Евиденциони број 451-01-02960/2006-09 и пројекта реализованог за потребе привреде под називом "ПРОЈЕКАТ МОДУЛАРНЕ МОНТАЖНЕ СПРАТНЕ ГАРАЖЕ-ПР+2С/100", финансираног од стране предузећа "Mayera д.о.о." - Горњи Милановац.
Субјект који је решење прихватио и примењује: "Mayera д.о.о." - Горњи Милановац

Почетак примене: Предложено решење је урађено у Јагодини: 01.07.2008. год.

Верификација је извршена у лабораторији за Испитивање машинских конструкција у Краљеву
Основне карактеристике предложеног решења су: повећања спратности металних конструкција спраних гаража, једноставна и брза монтажа и демонтажа, као и премештање на нову локацију, затим знатна лакша конструкција носећих плоча за паркирање возила, једноставно уклапање елемената модула, једноставна израда и монтажа и чињеница да се сви уграђени материјали се могу наћи на домаћем тржишту.

Документација

Техничко решење

Потврда рецензије

Галерија

 

 

 

Штампа

Нова метода за осигурање машине и њене заштите при превртању - ROPS

Аутори техничког решења: проф. др Миломир Гашић, проф. др Миле Савковић, мр Горан Марковић, мр Небојша Здравковић

Предложено Техничко решење је једно од резултата истраживања, оствареног у научно-истраживачком пројекту „Истраживање, развој и примена метода и поступака испитивања, контролисања и сертификација машина и уређаја грађевинске и транспортне механизације“, финансираног од стране Министарства науке Републике Србије, евиденциони број 7068, руководилац пројекта проф. др Миломир Гашић.

Субјект који решење користи: Индустрија машина и компонената „14 октобар“-Крушевац

Предложено решење се примењује од јануара 2009. године.

Верификација резултата је извршена у општој лабораторији индустрије „14 октобар“-Крушевац на заштитном раму зглобног трактора UZT 24 и заштитној кабини вибројежа KVJ 13.

Основнe карактеристика предложеног решења су:

  • брза и тачна провера испуњености услова заштитних рамова и кабина грађевинских машина у циљу заштите руковаоца при превртању
  • замени скупих лабораторијских испитивања
  • испитивани заштитни рам или кабина се могу уграђивати јер при испитивању овом методом не долази до њиховог разарања
  • обука кадрова за рад овом методом није сложена и не траје дуго.

 

Документација

Техничко решење

Потврда

Галерије

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram