Запослени

Штампа

Запослени

На Факултету за машинсктво и грађевинарство у Краљеву запослени су:

Наставници и сарадници

Редовни професори - 8
Ванредни професори - 8
Доценти - 11
Наставници страног језика - 1
Асистенти - 11

Ненаставно особље - 25