Штампа

Упутство о реализацији наставних активности након ванредног стања

Сагласно Обавештењу Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије од 05.05.2020. године, као и Предлога мера и препорука за наставу од 07.05.2020. године, Универзитет у Крагујевцу је издао Упутство за високошколске установе у свом саставу, које се односи на начин извођења наставних активности, терминима испитних рокова, упис у прву годину годину студија и друге активности у надлежности факултета. 

Имајући у виду напред наведена обавештења, предлоге мера и упутстава, проширени декански колегијум је на седници одржаној 11.05.2020. године, донео Упутство о реализацији наставних активности на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.

 1. Преосталу наставу (предавања и вежбе) на основним, мастер и докторским студијама и даље организовати ,,online" без физичког присуства студената,
 2. Преостале лабораторијске вежбе и практичну наставу наставници и сарадници су у обавези да одрже у просторијама факултета у периоду од 25.05. до 06.06.2020. године према распореду, који ће бити истакнут 14.05.2020. године. Наставници и сарадници су у обавези да испоштују све обавезне превентивне мере заштите,
 3. Промена термина или одржавање допунских лабораторијских и практичних вежби могуће је само уз претходну дозволу продекана за наставу,
 4. Свим студентима који су уписали пролећни семестар школске 2019/2020. године признаје се и да су га одслушали а самим тим признају се и бодови за похађање наставе,
 5. Априлски испитни рок биће организован у периоду од 08.06. до 13.06.2020. године. Пријављивање априлског испитног рока је од 18.05. до 22.05.2020. године,
 6. Термин за одржавање колоквијума и других предиспитних обавеза је од 25.05. до 06.06.2020. године,
 7. Јунски испитни рок биће организован у периоду од 15.06. до 28.06.2020. године,
 8. Јулски испитни рок биће организован у периоду од 06.07. до 19.07.2020. године,
 9. Рок за пријаву завршних, дипломских и мастер радова је до краја школске године,
 10. Одбрана завршних, дипломских и мастер радова може се организовати са почетком од 25.05.2020. године,
 11. У складу са препорукама Министарства просвете науке и технолошког развоја препоручује се наставницима да обим градива за испит умање за 20%. Информацију о умањењу обима градива за испит (кориговани списак испитних питања, кориговани број активности у оквиру пројектног задатка, ...) наставници су дужни да на време доставе студентима,
 12. Наставници могу да искористе и друге слободне термине да одрже колоквијуме, преглед и пријем пројектних задатака, ..., у договору са продеканом за наставу и поштовању свих обавезних превентивних мера заштите.
У Краљеву, 11.05.2020. године Декан Факулетета за машинство
и грађевинарство у Краљеву
   
  Проф. др Миле Савковић