Штампа

Лабораторија за акустику и техничку дијагностику опремљена модерном опремом

senvibe-oprema-1

У оквиру реализације Erasmus+ пројекта "Strengthening educational capacities by building competences and cooperation in the field of Noise and Vibration Engineering" (акроним SENVIBE) набављена је лабораторијска опрема која је стављена на располагање Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву.

Лабораторија за акустику и техничку дијагностику је на тај начин опремљена савременим инструментима за мерење и анализу звука и вибрација:

  1. Brüel & Kjær преносиви комплет опреме за мерење интензитета звука
  2. Brüel & Kjær преносива опрема за мерење вибрација
  3. Brüel & Kjær микрофон за мерењ буке у отвореном простору
  4. Brüel & Kjær модални чекић
  5. Brüel & Kjær троосни акцелерометар за мерење вибрација
  6. Brüel & Kjær једноосни акцелерометар за мерење вибрација

senvibe-oprema-2
senvibe-oprema-3

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram