Штампа

CGS Labs Infra Challenge 2018/2019

cgs-flyer SRB

Израдите пројекат инфраструктурног објекта уз коришћењеCGS Labs програмске опреме Plateia, Ferrovia или Aquaterra, на платформи Autodesk или BricsCAD.

CGS Labs расписује наградни конкурс "CGS Labs Infra Challenge 2018/2019" за студенте грађевинарства и саобраћаја из земаља Србије, БИХ, Црне Горе, Македоније, Хрватске и Словеније.

На конкурсу може да се учествује дипломским радом, семинарским радом одн. било којим пројектом који сте сами израдили уз коришћење CGS Labs програмске опреме Plateia, Ferrovia или Aquaterra за 3D CAD/BIM планирање и пројектовање инфраструктурних објеката. CGS Labs програмска опрема може да се користи на Autodesk или BricsCAD платформама, међутим за потребе израде визуализације и презентације пројеката не постоје ограничења. Могу да се користе произвољна програмска решења као нпр. InfrWorks, 3DS МАX, Lumion, итд. Међутим, основни план треба, наравно, да буде израђен са CGS Labs програмском опремом.

Више о конкурсу на линку:
https://www.cgs-labs.rs/InfraChallenge/CGSLabsInfraChallenge2019.aspx

и на њиховој facebook страни за даље share-овање на другим друштвеним мрежама:
https://www.facebook.com/CGSLabsSrbija/posts/1046567015531045

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram