Штампа

Отворен конкурс „НеМогући дизајн“ 2018-2019. „A_MADAM“ (Advanced Design for Optimal Dynamic Properties of Additive Manufacturing Products)

Мотив за организацију конкурса „НеМогући дизајн“ је да промоција адитивне производње (тзв. „3Д штампе“), која се заснива на принципу изградње “слој по слој”, чиме се омогућава ослобађање креативности и иновативности дизајнера и конструктора при развоју нових производа. Адитивна производња значајно мења концепцију пројектовања и дизајна производа, омогућавајући израду објеката које је тешко или немогуће произвести другим технологијама.

Циљ овог конкурса је да се афирмишу млади дизајнери, инжењери и архитекте, као и да се подстакну студенти на моделовање објеката сложених облика применом 3Д софтверских алата.

Више информација на сајту пројекта.