Штампа

Пројекат SENVIBE за стратешка унапређења у области буке и вибрација

 

У Ректорату Универзитета у Новом Саду, 20. и 21. новембра 2018. године одржан је иницијални састанак Еразмус+ пројекта SENVIBE (Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Field of Noise and Vibration Engineering), у чијем фокусу је унапређење капацитета у области буке и вибрација. У пројекту учествује 11 партнерских институција из земље и иностранства међу којима и наш Факултет, а координатор пројекта је Универзитет у Новом Саду.

У основи пројекат SENVIBE су стратешка унапређења и инвестиције у области буке и вибрација. Пројекат је мотивисан Поглављем 27 преговора о приступању Србије Европској унији, које је посвећено темама у области животне средине, у којој су потребна стратешка улагања, унапређења и инвестиције. Овим пројектом је први пут у Србији планирано увођење новог мастер програма из вибро-акустике, а предвиђена је и модернизација студијских програма за школовање будућих инжењера различитих струка, као и увођење курсева за целоживотно учење у области буке и вибрација.

Наш Факултет ће у оквиру пројекта да добије могућност да користи развијене наставне материјале на постојећим предметима на студијским програмима Машинског инжењерства и Грађевинског инжењерства, нове предмете у оквиру будућег студијског програма Заштите на раду, набавку опрему за мерења вибрација и изврши преправку реверберационе коморе.

Модератор иницијалног састанка пројекта, одржаног у Ректорату Универзитета у Новом Саду, била је проф. др Ивана Ковачић, руководилац пројекта SENVIBE. У уводном делу скупа, присутне је у име Универзитета у Новом Саду поздравио ректор проф. др Дејан Јакшић. Учеснике скупа такође је поздравила Марина Фуртула, директор Управе за безбедност и здравље на раду Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије.

Пројекат SENVIBE се реализује у оквиру Еразмус+ акције за унапређење капацитета високошколског образовања и један је од Еразмус+ пројекaта у којима учествује наш Факултет као партнер у реализацији. 

О пројекату SENVIBE

senvibe logoПројекат Strengthening Educational Capacities by Building Competences and Cooperation in the Feld of Noise and Vibration Engineering – SENVIBE је мотивисан Поглављем 27 из преговора о приступању Србије Европској унији, које је посвећено животној средини и садржи алармантну оцену да „у области буке није направљен никакав напредак, те су потребна стратешка улагања, унапређења и инвестиције“. Управо су стратешка унапређења и инвестиције у области буке и вибрација оно што представља срж пројекта SENVIBE, који у свом конзорцијуму окупља 11 партнерских институција. Конзорцијум, поред Универзитета у Новом Саду, укључује још три универзитета из Србије: Универзитет у Нишу, Универзитет из Крагујевцу и Универзитет Едуконс, као и два универзитета из иностранства, из Велике Британије и Шведске. У конзорцијуму су и неакадемски партнери: Покрајински секретаријат за урбанизам и заштиту животне средине, Унија послодаваца Војводине и Завод за здравствену заштиту радника Нови Сад. Придружени партнери су Привредна комора Србије и Друштво младих акустичара.

Пројекат ће трајати наредне три године, а подизање капацитета из области буке и вибрација се очекује кроз:

  1. модернизацију и увођење нових модула и предмета из ове области на студијама машинства, грађевинарства, саобраћаја, електротехнике, инжењерства заштите животне средине и заштите на раду у циљу боље едукације инжењера ових струка по питању буке и вибрација у животној и радној средини;
  2. нови мастер програм из вибро-акустике, који се по први пут уводи у Србији;
  3. курсеве за целоживотно учење из области буке и вибрација, који ће се спроводити у целој земљи за заинтересоване субјекте;
  4. јединствену јединицу (No&Vib Hub), која ће омогућити сарадњу између академских и неакадемских институција у овој области по питању организације праксе за студенте и њихов рад на релевантним практичним проблемима, као и за подизање свести шире заједнице по питању буке и вибрација у животној и радној средини.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram