Штампа

Радионице за коришћење програмског језика Ruby

На Факултету се 29. и 30. септембра одржава бесплатна радионица програмирања за жене. Тема радионице је израда апликација за web коришћењем програмског језика Ruby. Радионица се организује у сарадњи са Rails Girls Kraljevo. Више информација се може наћи на: http://railsgirls.com/kraljevo_2018.html.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram