Штампа

Обележавање јубилеја инжењерских организација Србије и Краљева

sits 2

Поводом јубилеја 150 година инжењерских организација Републике Србије (1868-2018), као најстарије струковне организације на Балкану, 65 година инжењерских организација Града Краљева и 70 година Народне технике Краљева, на нашем Факултету су 16.04.2018. године са почетком у 13 ч. у Конференцијској сали одржана предавања.

  • "150 година инжењерских организација Србије и EUROING инжењерске картице FEANI" (Предавач: мр Зоран Пендић, дипл. инж., директор Развојног центра СИТ Србије)
  • "Инжењери великани Краљева из XIX века", (Предавач: проф. др Новак Недић, дипл. инж. маш., Председник Регионалног друштва САУМ Краљево)
  • "Одрживи развој и вода - безбедност и квалитет воде за пиће", (Предавач: мр Зоран Пендић, дипл. инж.)

Скуп су поздравили декан Факултета др Миле Савковић, дипл. инж. маш., и председник Народне технике Краљево Милутин Вучинић дипл. инж. маш.

Скупу су присуствовали Руководилац Управе за школство Краљево Бојана Маринковић, проф.  са  сарадницима, Бранко Радомировић дипл. грађ. инж., члан Надзорног одбора Инжењерске коморе Србије и заинтересовани наставници, истраживачи, инжењери, студенти и грађани Краљева.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram