Штампа

Oдржана конференција Тешка машиноградња 2017

hm2017-01

Под покровитељством Републике Србије-Министарства просвете, науке и технолошког развоја, у периоду од 27 јуна до 1 јула, на Златибору, у одмаралишту Дунав, одржана је девета Међународна научна конференција тешка машиноградња-ХМ 2017.  На конференцији су презентовани најновији научни и истраживачки резултати из области:

  • грађевинске и транспортне механизације,
  • производног машинства,
  • аутоматског управљања, роботике и флуидне технике,
  • железничког машинства,
  • конструисања и механике,
  • топлотне технике и заштите животне средине и
  • грађевинарство и материјали.

На конференцији је учествовало 19 научноистраживачких институција из иностранства и 18 из Србије. Поред ових научноистраживачких организација, резултате свог научноистраживачког рада су представили и инжењери запослени у 14 привредних организација од чега 5 из иностранства.

Конференција је била изузетно посећена, тако да је укупан број учесника конференције износио 193, од тога 121 учесник са радом. Од укупног броја учесника 68 је из иностранства. На конференцији јепрезентовано укупно 31 научноистраживачки рад који су резултат пројекатакоје финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије.

Закључак учесника скупа је да је скуп био веома успешан, са обзиром на изложени велики број радова како из Србије тако и из иностранства. Такође, на округлом столу посвећеном будућности индустрије Србије закључено је да без развоја индустрије не постоји будућност у земљама региона, па ни Србији. Како домаћи, тако и страни учесници су нагласили да је неопходно извршити реинжињеринг индустрије и укључити се у нову индустријализацију у сарадњи са Европском заједницом и земљама у окружењу.

Галерија

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram