Штампа

SENVIBE активности у оквиру Erasmus Days 2020

erasmus-days-2020

Повдом обележавања Erasmus Days 2020 манифестације, SENVIBE пројектни тим, ког сачињавају и професори нашег факултета, организује четири догађаја:

Штампа

Препорукe и смерницe за организовање наставе у академској 2020/2021. години

 

У складу са Препорукама Министарства просвете, науке и технолошког развоја (број 612-00-01397/220-06 од 21.09.2020. године), као и Препорукама и смерницама за организовање наставе у академској 2020/2021. години, Сената Универзитета у Крагујевцу (број III-01-692/2 од 16.09.2020. године), колегијум Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву, на седници одржаној 5.10.2020.године, доноси следећу одлуку:

 1. Почев од 05.10.2020. године, настава на Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву одвијаће се према комбинованом систему: класична настава у учионицама и on-line и одвијаће се према привременом распореду који је достављен од стране продекана за наставу и налази се на порталу Факултета.
 2. Приликом извођења наставе и вежби у просторијама Факултета, морају се стриктно поштовати превентивне мере у циљу спречавања појаве и ширења болести COVID-19 на Факултету.
 3. Део теоријске наставе који се реализује као on-line настава одвијаће се преко платформе Microsoft Teams.
 4. У случају када по тренутно важећем распореду за класичну наставу нису испоштоване епидемиолошке мере у погледу величине групе студената или дужине паузе од 45 минута између предавања предметни наставник или сарадник је дужан да о томе обавести продекана за наставу а часове одложи.
 5. У случају да су за извођење часова предавања или вежби неопходни додатни термини предметни наставник о томе обавештава продекана за наставу-не може самостално заказивати термин одржавања часа.
 6. За студенте који због COVID-19 буду спречени да испуњавају своје обавезе у просторијама Факултета, план надокнаде одговарајућих активности утврдиће наставник у координацији са продеканом за наставу.
 7. У складу са препорукама Универзитета on-line настава се изводи путем конференцијске везе коришћењем платформе Microsoft Teams, а наставницима се препоручује да предавања и вежбе снимају и чувају на трајним носачима података и да иста у току трајања академске године буду доступна студентима ради прегледа.
 8. Додатне консултације обављаће се искључиво on-line у терминима које договоре наставници и сарадници. Наставници и сарадници су обавезни да одговоре на питања студената или друге пропратне коментаре и обавештења доставе свим студентима у групи у року од 24 сата.. У случају да наставник или сарадник жели да консултације изводи у учионици неопходно је да се прво обрати продекану за наставу и са њим договори термин и учионицу. Наставник или сарадник не сме изводити наставу ни консулатције у учионици без дозволе продекана за наставу.
 9. Наставници и сарадници дужни су да шефу катедре поднесу извештај о свом раду за претходну недељу-најкасније до понедељка до 8:00 часова. Извештај садржи: термин одржавања часова, тематску јединицу која је обрађена, број учионице где је одржан час или назив коришћене платформе и списак присутних студената (за online наставу списак присутних студената се може преузети из коришћене платформе за извођење наставе).
 10. Шеф катедре поднеси извештај продекану за наставу о реализованој настави чланова катедре за претходну недељу-најкасније до понедељка до 9:00 часова. Извештај садржи: име наставника/сарадника који је одржао часове, термин одржавања часова, тематска јединица која је обрађена, број учионице где је одржан час и скенирани списак присутних студената.
 11. Наставници и сарадници су у обавези да се стриктно придржавају термина часова предвиђених распоредом часова.
 12. Надзор над радом наставника и сарадника и лица у истраживачким и научним звањима обавља шеф катедре и продекан за наставу.
 13. Састанак са шефовима катедри, по правилу, одржаваће се понедељком у 12 часова, или у термину који одреди продекан за наставу, у малој конференцијској сали.
 14. О евентуалним изменама и допунама у поступању благовремено ћемо вас обавештавати сходно указаним потребама и у складу са одлукама и препорукама Владе Републике Србије.

 

 

Штампа

Промоција бруцоша 2020/2021.

На Факултету за машинство и грађевинарство у Краљеву је у четвртак, 1. и у петак, 2. октобра 2ж 020. године организована свечана додела индекса бруцошима генерације 2020/2021. и тиме обележен почетак нове школске године. Додела индекса је организована уз поштовање свих прописаних епидемиолошких мера заштите.

Штампа

Отворено предавање Game Development: од хобија до перспективне каријере господина Адриана Ђура из компаније Ubisoft Београд

У оквиру нових Мастер 4.0 програма из области видео-игара који ће се бити реализовани на Универзитету у Крагујевцу и Београду, организују се три Zoom вебинара како би се студенти који желе да наставе каријеру у гејминг индустрији упознали са неким од предавача и стекли увид у то како ће изгледати први мастер програм у области гејминга у нашој земљи.

Штампа

Усвојене нове мере заштите у циљу сузбијања ширења болести COVID-19 у складу са проглашеном ванредном ситуацијом на територији града Краљева

 

На основу Одлуке о проглашењу ванредне ситуације на територији града Kраљева, од недеље, 5. 7.2020. године, од 7.00 часова, почеће да се примењују посебне мере заштите становништва, прописане чланом 9а Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести KОВИД-19:

 1. забрана окупљања у затвореном и отвореном простору више од пет лица, ако није могуће обезбедити физичку дистанцу од два метра и одговарајуће мере личне заштите,
 2. у јавним парковима и игралиштима, као и током вежбања на отвореном простору дозвољено је окупљање до пет лица, уз одговарајуће мере личне заштите,
 3. у свим затвореним просторима обавезно ношење заштитних маски и поштовање физичке дистанце од два метра,
 4. забрана организовања свечаности, као и организовања спортских и других забавних манифестација
 5. ограничење радног времена угоститељских објеката од 7.00 до 20.00 часова,
 6. прилагођавање рада угоститељских објеката тако да за једним столом не могу седети више од два лица, изузев ако су у питању родитељи и малолетна деца или лица која живе у заједничком домаћинству, уз обавезни размак од два метра између столова,
 7. пуна примена свих превентивних мера у установама предшколског васпитања и образовања,
 8. у основним и средњим школама и високошколским установама одложити окупљања, а пријемне и друге испите организовати уз примену свих мера личне заштите (физичка дистанца од два метра, обавезно ношење маске и/или визира и рукавица),
 9. у јавном превозу обавезно ношење заштитних маски, уз редовно проветравање и дезинфекцију возила,
 10. забрана коришћења отворених и затворених базена, спа и велнес центара,
 11. спровођење мера заштите у верским објектима и приликом вршења верских обреда,
 12. спровођење мера заштите у козметичким, фризерским салонима, салонима лепоте, фитнес центрима и теретанама (маске и рукавице),
 13. честа дезинфекција свих јавних објеката,
 14. дезинфекција најмање једанпут дневно заједничких просторија у стамбеним зградама (препорука),
 15. што чешће прање улица и јавних површина уз употребу дезинфекционих средстава.

Апелујемо на грађане да поштују прописане мере како бисмо заштитили и себе и друге, наводи се у саопштењу Градског штаба за ванредне ситуације.

 

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram