Штампа

др Милан Коларевић

 

Милан Коларевић
Име и презиме: Милан Коларевић
Датум рођења: 01. 11. 1958.
Наставно звање: Редовни професор
Функција:  
Катедра: Производно машинство
Наставна област, предмети:
  • Предузетништво и иновације
  • Производна метрологија
  • Управљање пројектом
  • Организација производње
  • Статистичка контрола процеса
  • Студија рада и ергономија
  • Планирање и анализа експеримената
  • Вишекритеријумско одлучивање
Шифра истраживача: 07374
Истраживачка област: Т130 - Производна технологија
   
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram