Штампа

др Милан Бижић

 

Милан Бижић
Име и презиме: Милан Бижић"
Датум рођења: 02. 03. 1981.
Наставно звање: Доцент
Функција: Продекан за научно-истраживачку делатност
Катедра: Конструкције и пројектовање у машиноградњи
Наставна област, предмети:
  • •Методе испитивања конструкција
  • Основе железничких возила
  • Испитивање машинских конструкција
  • Конструкција и прорачун железничких возила
  • Вагони и локомотиве
  • Пројектовање и развој железничких возила
  • Испитивање железничких возила
  • Експериментална анализа машинских конструкција
Шифра истраживача:  
Истраживачка област: Т290 - Технологија железничког транспорта
   
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram