Штампа

Јавне набавке

on .

 

 

Oznaka
nabavke
Naziv javne nabavkeKonkursna dokumentacijaPoziv za podnošenje ponudaObaveštenje o zaključenom ugovoru

2020.

JNMV 8/2020 Nabavka usluga - организовања међународне конференције ТМ2020 pdfDokumenti pdfPoziv
JNMV 13/2020 Nabavka usluga - smeštaj pdfDokumenti pdfPoziv
JNMV 1/2020

Nabavka dobara - električna energija

pdfDokumenti

pdfPojašnjenje

pdfPoziv  
 

Plan nabavki za 2020. godinu

pdfPlan

 

 

2019.

JNMV 66/2019

Nabavka radova – montaža sekundarnog kola isparivača toplotne pumpe

pdfDokumenti

pdfPoziv

pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 64/2019 Nabavka dobara - laboratorijske opreme za inoviranje modula za automatsko upravljanje i fluidnu tehniku Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti

pdfPoziv

pdfOdluka o dodeli ugovora
JN 3/2019 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od metala pdfDokumenti

pdfObaveštenje

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JN 2/2019 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od plastike pdfDokumenti

pdfObaveštenje

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 4/2019 Nabavka dobara - Računarska oprema - Partija 2 - Videobimovi za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 65/2019 Nabavka laboratorijske opreme za inoviranje modula proizvodno mašinstvo Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 9/2019 obnovljeno Nabavka usluga - Servisa kompresora u laboratoriji 3D Impuls pdfDokumenti pdfPoziv

pdfOdluka o dodeli ugovora 

pdfObaveštenje o dodeli ugovora

JNMV 15/2019 Nabavka radova - Preuređenje kabineta 301, 303 i 305 i formiranje jednog kabineta i studentske laboratorije za izradu prototipova pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 9/2019 Nabavka usluga - Servisa kompresora u laboratoriji 3D Impuls pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o obustavi postupka
JNMV 4/2019 Nabavka dobara - Računarska oprema pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o zaključenom ugovoru
JNMV 8/2019 Nabavka usluga prevoza pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o zaključenom ugovoru
JNMV 5/2019 Nabavka dobara - ugostiteljske usluge za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 6/2019 Nabavka usluga - štampanje za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
pdfUgovor
JNMV 1/2019 Nabavka dobara - električna energija za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
pdfUgovor
  Plan javnih nabavki za 2019. godinu pdfDokument

2018.

JN 3/2018 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od metala pdfDokumenti

pdfPoziv

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JN 2/2018 Nabavka dobara - materijal za izradu prototipova i uzoraka za testiranje od plastike pdfDokumenti

pdfPoziv

pdfMišljenje

pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 9/2018 Nabavka radova - Renoviranje termoizolacije amfiteatra a2 pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 4/2018 Nabavka dobara - Računarska oprema pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 17/2018 Nabavka dobara - toplotna pumpa sa merno regulacionom opremom za isparivač i kondenzator za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 8/2018 Nabavka dobara - usluge prevoza studenata za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 5/2018 Nabavka dobara - ugostiteljske usluge za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 6/2018 Nabavka usluga - štampanje za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfOdluka o dodeli ugovora
JNMV 1/2018 Nabavka dobara - električna energija za potrebe Fakulteta za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu pdfDokumenti pdfPoziv pdfObaveštenje o zaključenom ugovoru
pdfOdluka o dodeli ugovora 2
pdfOdluka o poništenju odluke o dodeli ugovora
pdfOdluka o dodeli ugovora 1
Штампа

Лабораторија за прецизна мерења

Лабораторија се користи у наставно-образовном процесу за практичну обуку студената из предмета Производна метрологија на основним академским студијама. Лабораторија располаже са класичним механичким и оптичким мерним инструментима, алатним микроскопом, металуршким микроскопом, уређајима за мерење храпавости и др.

lab precizno merenje lab precizno merenje

 

У оквиру курса, студенти се обучавају да мере са мерним иструментима и савладавају основне принципе и методе мерења и контроле макро и микро геометријских карактеристика производа: дужине, угла, облика, положаја, тачности обртања и храпавости обрађене површине. Осим тога, студенти се обучавају да мере и контролишу основне параметре навоја, зупчаника и других машинских елемената, утврђују грешке мерних инструмената и упознају се са основним принципима мерења и контроле на НУММ-а.

Штампа

Центар за производне технологије

Центар и Лабораторија се баве пројектовањем технолошких процеса обраде, алата и машина алатки.

lab-pt-2 lab-pt-1

 

УСЛУГЕ

 • Пројектовање производа и технологија на CA платформи,
 • Пројектовање технолошких процеса обраде,
 • Обука из ручног и CAM програмирања нумерички управљаних машина алатки,
 • Пројектовање алата за прераду полимера,
 • Пројектовање алата за обраду резањем,
 • Пројектовање алата за обраду деформисањем,
 • Пројектовање машина алатки
 • Развој система за аутоматско пројектовање производа.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Александра Петровић, доцент

Штампа

Центар за конструисање

Центар се бави истраживањима напредних методологија за конструисање машинских компоненатаи система, а посебно унапређењем  метода  за развој производа применом савремених дигиталних технологија. У свом раду Центар се истиче истраживањима динамичког понашања делова и система произведених адитивним производним технологијама.

lab-konstruisanje

УСЛУГЕ

Центар реализује:

 • пројекте по захтеву привреде,
 • пројекте Фонда за иновациону делатност РС,
 • пројекте Фонда за науку РС,
 • пројекте из програма ХОРИЗОНТ 2020 и 
 • пројекте друштвеног развоја финансираног од стране Европске Комисије, владе САД  и других међународних субјеката и организација.

Референце:

 • „Развој и израда алата за поправку путничких авиона и млазних мотора“, Фонд за иновациону делатност РС, програм: Иновациони ваучери, наручилац: КОНЕЛЕК д.о.о., 2019.
 • „Развој и израда иновативних алата за бризгање са конформалним каналима за хлађење“, Фонд за иновациону делатност РС, програм: Иновациони ваучери, наручилац: ИнМолд  д.о.о., 2018-2019
 • Дигиталне технологије за развој производа - три модула предавања за привреду, Пројекат ПКС-ГИЗ-ФМГ, 2018.
 • „Развој иновативне модуларне ергономске женске обуће“, Фонд за иновациону делатност РС, програм: Иновациони ваучери, наручилац: Glass Slipper d.o.o, 2018.
 •  „Подизање конкурентности ланца вредности у производњи пластичних производа“, Пројекат Развојне агенције Србије, 2016-2017.
 • „НеМогући дизајн- Конкурс за најбоље дизајнерско решење и прототип младих дизајнера“,  Центар за промоцију науке, 2013.
 • “ A_MADAM -  Advanced design rules for optimMAl Dynamic properties of Additive Manufacturing products”, HORISON 2020 project, 2017 –2020.
 • “AM-Motion - A strategic approach to increasing Europe’s value proposition for Additive Manufacturing technologies and capabilities”, HORISON 2020 project, 2016-2019.
 • “FoFAM-Industrial and Regional Valorization of FoF Additive Manufacturing Projects”, HORISON 2020 project, 2015-2017.
 • „Concept for marketing and outreach activities for further support to work of 3D Impulse center“, USAID Sustainable Local Development Project, 2014.
 • “IMPuls-Innovation Management for new Products”, ЕU RSEDP2  project, 2011-2013.

 

Руководилац Центра

др Снежана Ћирић Костић, доцент

Штампа

Центар за акустику и техничку дијагностику

Центар и Лабораторија се бавe испитивањем акустичких својстава уређаја и материјала, заштитом урбаних средина од буке и техничком дијагностиком.

lab-aku-1 lab-aku-2

УСЛУГЕ:

 • Мерење, описивање и оцењивање буке према акредитованим методама: SRPS ISO 1996-1 и SRPS ISO 1996-2
 • Оцена звучне изолације у зградама и звучне изолације грађевинских елемената од ваздушног звука и звука удара, у складу са серијом стандарда SRPSEN ISO 717
 • Одређивање нивоа звучне снаге и звучне енергије извора буке на основу звучног притиска према SRPS EN ISO 3746
 • Одређивање нивоа звучне снаге извора буке на основу интензитета звука применом серије стандарда SRPSEN ISO 9614
 • Одређивање отпорности струјању ваздуха према валидованој методи SRPS ISO 9053 у циљу одређивања коефицијента звучне апсорпције порозних материјала
 • Заштита од буке: индустријских извора, саобраћаја, извора у пословно-стамбеним објектима – Израда свих врста пројеката
 • Мапирање индустријске и саобраћајне буке применом сопственог софтверског решења Bel-Čo
 • Акустичко зонирање
 • Израда софтверских решења за подршкупредузећима у имплементацији модерних стратегија одржавања
 • Мерење и вредновање вибрација на ротирајућим и неротирајућим деловима машина према SRPSISO 20816-1
 • Мерење и анализа енвелопног спектра убрзања
 • Балансирање у две равни базирано на мерењу вибрација и фазе
 • Заштита од вибрација
 • Консалтинг по питању буке и вибрација у оквиру услова за добијање Српског и CE знака усаглашености.

Руководилац Центра и Лабораторије

др Бранко Радичевић, доцент

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram