Штампа

др Новак Недић


Новак Недић
Име и презиме: Новак Н. Недић
Датум рођења 02. 05. 1953. године
Наставно звање Редовни професор
Функција: Шеф катедре
Катедра Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника
Наставна област, предмети:
  • Основи система и аутоматског управљања
  • Управљачке и мерне компоненте 1
  • Управљање и надзор дистрибутивних систама
  • Флуидно – електричне компоненте и системи управљања
  • Управљачке и мерне компоненте 2
  • Пројектовање САУ
  • Индустријски роботи
  • Организација и методе научноистраживачког рада и  комуникација
  • Теорија система аутоматског управљања
  • Управљачки системи
Шифра истраживача: 07373
Истраживачка област: Т125 - Аутоматизација, роботика, контролни инжењеринг
   
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram