Штампа

др Миланко Љујић


др Миланко Љујић
Име и презиме: Миланко Љујић
Датум рођења: 03. 10. 1952.
Наставно звање: Доцент
Функција: Шеф катедре
Катедра: Грађевинарство
Наставна област, предмети:
 •  
Шифра истраживача:  
Истраживачка област:  
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Милоје Рајовић

 

Милоје Рајовић
Име и презиме: Милоје Рајовић
Датум рођења:  
Наставно звање: Редовни професор
Функција: Шеф катедре
Катедра: Примењена механика, математика и физика
Наставна област, предмети:
 • Математика 1
 • Математика 2
 • Математика 3
 • Вероватноћа и статистика
Шифра истраживача: 07361
Истраживачка област: П001 - Математика
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Владан Карамарковић


Владан Карамарковић
Име и презиме: Владан Карамарковић
Датум рођења 08. 09.1953.
Наставно звање Редовни професор
Функција: Шеф катедре
Катедра Енергетика и заштита животне средине
Наставна област, предмети:
 • Термодинамика
 • Топлотни уређаји и постројења
 • Грејање, хлађење и климатизација
 • Заштита животне средине
 • Обновљиви извори енергије
 • Простирање топлоте и масе
 • Грејање, хлађење и климатизација
 • Постројења за прераду вода
 • Заштита животне средине
 • Обновљиви извори енергије
 • Тополотни уређаји и постројења
 • Методе трансформације енергије
 • Процеси и постројења заштите животне средине
 • Моделирање енергетских процеса
Шифра истраживача: 07360
Истраживачка област: Т200 - Термички инжењеринг, примењена термодинамика
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Војислав Филиповић


Војислав Филиповић
Име и презиме: Војислав Филиповић
Датум рођења: 17. 06. 1952.
Наставно звање: Ванредни професор
Функција:  
Катедра: Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника
Наставна област, предмети:
 • Електричне машине и енергетска електроника
 • Индустријски регулатори
 • Интелигентни системи управљања
 • Идентификација система
 • Стохастички системи управљања
Шифра истраживача:  
Истраживачка област:  
   
Е-пошта: Пошаљите поруку
Штампа

др Драган Петровић


Драган Петровић
Име и презиме: Драган Петровић
Датум рођења: 16. 12. 1960.
Наставно звање: Редовни професор
Функција: Шеф катедре
Катедра: Конструкције и пројектовање у машиноградњи
Наставна област, предмети:
 • Методе испитивања конструкција
 • Основе железничких возила
 • Испитивање машинских конструкција
 • Пројектовање и развој железничких возила
 • Испитивање железничких возила
 • Динамички проблеми железничких возила
Шифра истраживача: 07369
Истраживачка област: Т290 - Технологија железничког транспорта
   
Е-пошта: Пошаљите поруку

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram