Административно-техничка јединица

Штампа

Административно-техничка јединица

Административно техничка јединица обавља послове од заједничког интереса за Факултет (студентска питања, опште, правне, финансијско материјалне, административне, обезбеђење, одржавање и друге послове).

Административно техничком јединицом руководи секретар и одговоран је за организацију и ажурност рада ове организационе јединице.

За секретара Факултета може бити изабран дипломирани правник који има потребно искуство на управним пословима, који познаје проблематику високог школства и има радно искуство од најмање три године.

Секретар Факултета:

  • обавља стручне послове правне природе,
  • ради на изради нацрта аката Факултета,
  • на захтев декана и председника Савета факултета даје објашњења и правна тумачења потребна за доношење одлука и дужан је да упозори Савет факултета, стручне органе, декана и продекане на све незаконитости уколико до њих дође у току рада и одлучивања,
  • извршава одлуке органа Факултета из своје надлежности,
  • врши и друге послове одређене законом, статутом и другим општим актима Факултета као и по непосредним налозима декана.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram

php shell shell indir hacklink spor toto tahminleri com beeg indianpornvideos stripdir porno biznes xnxx.net sarah logan nude fuck ankara escort bursa escort instagram beğeni satın al xxx hd metin2 pvp serverler fuck viagra 100 mg kamagra 100 mg cialis 5 mg fiyat viagra sipariş cialis fiyat viagra sipariş sinegra viagra eczane kamagra 100 mg best web hosting companies beylikdüzü escort avcılar escort bayan https://7dak.com siki%C5%9F cialis fiyat cialis fiyat antika alanlar,antika eşya alanlar bahsegir