Штампа

Енергетика и заштита животне средине

Циљ катедре за Енергетику и заштиту животне средине је школовање будућих лиценцираних инжењера – одговорних пројектаната. Предмети које нуди Катедра прожимају 4 правца инжењерског деловања, а баве се оспособљавањем студената да пројектују:

  • системе грејања, вентилације, климатизације и хлађења,
  • уређаје и системе из области термоенергетике, процесне технике и индустријске енергетике (котлове, пећи, размењиваче топлоте, парне системе , топлотне пумпе),
  • уређаје, системе и процесе за коришћење обновљивих извора енергије (геотермалне, соларне, хидро енергије и биомасе),
  • уређаје, системе и процесе за заштиту животне средине.
Шеф катедре
др Раде Карамарковић
Наставници
др Раде Карамарковић, др Миљан Марашевић
Сарадници
Ненад Стојић, Милош Николић
Истраживачи
Ђорђе Новчић
Стипендисти
Драгиша Шимуновић

 

 

 

 

 

 

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram