Захвалница Машинског факултета у Београду др Новаку Недићу

"ЗАХВАЛНИЦА се додељује личностима заслужним за развој Факултета и за допринос његовој афирмацији, или доброчинство учењено у корист Факултета".

Print Email