Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

  • за избор једног наставника у звање доцента и заснивање радног односа на одређено време од пет година са пуним радним временом за ужу научну област: ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА - pdfДокументи
    Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 04. 09. 2019. године. Конкурс траје 15 дана од 04. 09 до 20. 09 2019. године.
  • за избор једног сарадника у звање асистента и заснивање радног односа на одређено време од три године за ужу научну област МАТЕМАТИКА - pdfДокумент
    Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 04. 09. 2019. године. Конкурс траје 8 дана од 04. 09 до 12. 09 2019. године.