Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

    за избор једног сарадника у звање асистента са докоторатом на одређено време од три године са пуним радним временом за ужу научну област: ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА - pdfДокумент

Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 13. 3. 2019. године.

Конкурс траје 8 дана - од 13. 3. до 21. 3. 2019. године.