Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

    - једног наставника у звање доцента или ванредног професора и заснивање радног односа на одређено време од пет година са пуним радним временом за ужу научну област: МЕХАНИЗАЦИЈА И НОСЕЋЕ КОНСТРУКЦИЈЕ. - pdfДокумент

Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 7. 8. 2019. године.

Конкурс траје 15 дана - од 7. 8. до 22. 8. 2019. године.

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram