Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

    за избор једног наставника у звању ванредног професора  на одређено време од пет година  са пуним радним временом за ужу научну област: ПРИМЕЊЕНА МЕХАНИКА - pdfДокумент

 

Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 20. 02. 2019. године.

Конкурси  траје 15 дана од 20. 02 до 07. 03. 2019. године.

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram