Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

  • једног наставника у звању наставника страног језика за ужу научну област СТРАНИ ЈЕЗИЦИ - Енглески језик pdfТекст конкурса

Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 27.5.2020. године и траје 15 дана од 27.5. до 11.6.2020. године.

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram