Штампа

Конкурси за избор у звање наставника и сарадника

Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву објављује конкурс за избор:

  • за избор једног сарадника у звање асистента и заснивање радног односа на одређено време од три године за ужу научну област ГЕОМЕХАНИКА И САОБРАЋАЈНИЦЕ. Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 13. 11. 2019. године. Конкурс траје 8 дана од 13. до 21.11 2019. године.  pdfТекст конкурса
  • за избор једног сарадника у звање сарадник у настави и заснивање радног односа на одређено време од  годину дана за ужу научну област ПРОИЗВОДНО МАШИНСТВО. Овај конкурс је објављен у публикацији Послови од 20 11. 2019. године. Конкурс траје 8 дана од 13. до 28.11  2019. године.pdfТекст конкурса

 

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram