Штампа

Јавне набавке

on .

 

Ознака
набавке
Назив јавне набавкеКонкурсна документацијаПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

2019.

ЈНМВ 6/2019 Набавка услуга - штампање за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив
ЈНМВ 1/2019 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfОдлука о додели уговора
  План јавних набавки за 2019. годину pdfДокумент

2018.

ЈН 3/2018 Набавка добара - материјал за израду прототипова и узорака за тестирање од метала pdfДокументи

pdfПозив

pdfМишљење

pdfOдлука о додели уговора
ЈН 2/2018 Набавка добара - материјал за израду прототипова и узорака за тестирање од пластике pdfДокументи

pdfПозив

pdfМишљење

pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 9/2018 Набавка радова - Реновирање термоизолације амфитеатра а2 pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 4/2018 Набавка добара - Рачунарска опрема pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 17/2018 Набавка добара - топлотна пумпа са мерно регулационом опремом за испаривач и кондензатор за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfОдлука о додели уговора
ЈНМВ 8/2018 Набавка добара - услуге превоза студената за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 5/2018 Набавка добара - угоститељскe услугe за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 6/2018 Набавка услуга - штампање за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 1/2018 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOбавештење о закљученом уговору
pdfОдлука о додели уговорa 2
pdfOдлука о поништењу одлуке о додели уговора
pdfОдлука о додели уговорa 1

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram