Штампа

Јавне набавке

on .

 

Ознака
набавке
Назив јавне набавкеКонкурсна документацијаПозив за подношење понудаОбавештење о закљученом уговору

2019.

ЈНМВ 15/2019 Набавка радова - Преуређење кабинета 301, 303 и 305 и формирање једног кабинета и студентске лабораторије за израду прототипова pdfДокументи pdfПозив  
ЈНМВ 9/2019 Набавка услуга - Сервиса компресора у лабораторији 3Д Импулс pdfДокументи pdfПозив pdfОдлука о обустави поступка
ЈНМВ 4/2019 Набавка добара - Рачунарска опрема pdfДокументи pdfПозив pdfОдлука о закљученом уговору
ЈНМВ 8/2019 Набавка услуга превоза pdfДокументи pdfПозив pdfОдлука о закљученом уговору
ЈНМВ 5/2019 Набавка добара - угоститељскe услугe за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 6/2019 Набавка услуга - штампање за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
pdfУговор
ЈНМВ 1/2019 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfОдлука о додели уговора
pdfУговор
  План јавних набавки за 2019. годину pdfДокумент

2018.

ЈН 3/2018 Набавка добара - материјал за израду прототипова и узорака за тестирање од метала pdfДокументи

pdfПозив

pdfМишљење

pdfOдлука о додели уговора
ЈН 2/2018 Набавка добара - материјал за израду прототипова и узорака за тестирање од пластике pdfДокументи

pdfПозив

pdfМишљење

pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 9/2018 Набавка радова - Реновирање термоизолације амфитеатра а2 pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 4/2018 Набавка добара - Рачунарска опрема pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 17/2018 Набавка добара - топлотна пумпа са мерно регулационом опремом за испаривач и кондензатор за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfОдлука о додели уговора
ЈНМВ 8/2018 Набавка добара - услуге превоза студената за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 5/2018 Набавка добара - угоститељскe услугe за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 6/2018 Набавка услуга - штампање за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 1/2018 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOбавештење о закљученом уговору
pdfОдлука о додели уговорa 2
pdfOдлука о поништењу одлуке о додели уговора
pdfОдлука о додели уговорa 1

2017.

ЈНМВ 5/2017 Набавка радова - рачунарска опрема pdfДокументи - Одлука измена документације
pdfДокументи - Измена
pdfДокументи
pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
ЈНМВ 16/2017 - поновљени поступак Набавка радова - изградња котларнице на чврсто гориво pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора!--
pdfУговор-->
ЈНМВ 16/2017 Набавка радова - изградња котларнице на чврсто гориво pdfДокументи pdfПозив pdfОбустава поступка
ЈНМВ 4/2017 Набавка услуга - набавка и замена котла на чврсто гориво снаге 500 KW за грејање pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора!--
pdfУговор-->
ЈНМВ 6/2017 Набавка добара - угоститељскe услугe за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
pdfУговор
ЈНМВ 7/2017 Набавка услуга - штампање за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfПродужетак рока
pdfИзмена
pdfДокументи
pdfОдговоор 1
pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
pdfУговор
ЈНМВ 1/2017 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговора
pdfУговор

2016.

ЈНМВ 8/2016 Набавка услуге оператера мобилне телефоније за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву

pdfДокументи

pdfДокумент измена
(18/07/2016)

Појашњење 1

Појашњење 2

pdfПозив

pdfИзмена конкурса

pdfУговор
ЈНМВ 7/2016 Набавка добара - кетеринг за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
pdfЗахтев за заштиту права
pdfЗакључак поводом захтева за заштиту права
ЈНМВ 6/2016 Набавка добара - угоститељскe услугe за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfOдлука о додели уговораpdfОбавештење о закључењу уговора
ЈНМВ 2/2016 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор

2015.

ЈНМВ 2/2015 Набавка добара - угља за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
No. 2°ord./0127/0,TD4 Design and printing of two professional publications within the ADRIA HUB IPA project zipДокументи   !--pdfUgovor-->
ЈНМВ 20/2015 Набавка радова - реновирањe просторија старог деканата за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 19/2015 Набавка радова - санација и реконструкција објекта Лабораторије Центра за грађевинску и транспортну механизацију – завршни радови за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 9/2015 Набавка услуге оператера мобилне телефоније за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 8/2015 Набавка добара - кетеринг за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 7/2015 Набавка добара - угоститељскe услугe за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 1/2015 Набавка добара - хемијскa и другa средстава за чишћење за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 3/2015 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор

2014.

ЈНМВ 27/2014 Набавка радова - извођење радова на санацији и реконструкцији објекта  лабораторије Центра за грађевинску и транспортну механизацију – I фаза груби радови за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи
pdfПојашњење конкурсне документације
pdfИзмена конкурсне документације
pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 31/2014 Набавка радова - грађевински радови на постављању гасне инсталације за напајање котларнице за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
No. 2°ord./0127/0,TD2 Selection of personnel to carry out the “LOCAL COORDINATOR” activities within the ADRIA HUB IPA project zipДокументи   !--pdfUgovor-->
ЈНМВ 7/2014 Набавка добара - угља за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу pdfДокументи
pdfИзмена конкурсне документације
pdfПојашњење конкурсне документације
pdfИзмена конкурсне документацијe 2
pdfПозив
pdfИзмена позива
pdfИзмена позива 2

pdfУговор
ЈНМВ 19/2014 Набавка добара - услуга израде пројекта за аутоматску дојаву пожара за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
No. 2°ord./0127/0 Design and Printing of Promotional Materials in Scope of ADRIA HUB IPA project zipДокументи    
ЈНМВ 15/2014 Набавка услуге оператера мобилне телефоније за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи

pdfИзмена конкурсне документације
pdfПојашњење конкурсне документације
pdfПојашњење конкурсне документације 2
pdfПојашњење конкурсне документације 3
pdfИзмена конкурсне документације 2
pdfПојашњење конкурсне документације 4
pdfИзмена конкурсне документације 3
pdfПозив
pdfОбавештење о продужењу рока
pdfУговор
ЈНМВ 14/2014 Набавка добара - кетеринг за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 26/2014 Набавка радова - санација приземља зграде 2 Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи

pdfИзмена конкурсне документације

pdfОдлука о комисије за измену конкурсне документације

pdfПојашњење конкурсне документације

pdfПојашњење конкурсне документације 2
pdfПозив

pdfОбавештење о продужењу рока
pdfУговор
ЈНМВ 13/2014 Набавка добара - угоститељскe услугe за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 23/2014 Набавка добара - услуге штампање публикација, меморандума, коверти и слично за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
No. 2°ord./0127/0 Supply of Computer equipment in scope of ADRIA HUB IPA project pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 19/2014 Набавка добара - услуга израде пројекта за аутоматску дојаву пожара за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfОбавештење
ЈНМВ 6/2014 Набавка добара - хемијскa и другa средстава за чишћење за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 9/2014 Набавка добара - електрична енергија за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву pdfДокументи pdfПозив pdfУговор
ЈНМВ 1278/2013 Набавка добара - угља за потребе Факултета за машинство и грађевинарство у Краљеву Универзитета у Крагујевцу pdfДокументи pdfПозив pdfУговор

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram