Ценовник

Штампа

Ценовник за школску 2015/16. годину

 

Школарине

Цене

Основне академске студије - самофинансирајући студенти 30.000,00
Мастер академске студије - самофинансирајући студенти 50.000,00
Докторске академске студије - самофинансирајући студенти 80.000,00

 

Остале накнаде за Основне и Мастер академске студије

пријава на конкурс за упис 3.000,00
накнада за студентске активности и осигурање 2.000,00 +150,00
за пријаву испита (самофинансирајући студенти) 400,00 по испиту
за понављање уписа године (самофинансирајући студенти) 500,00 динара по боду за неположени предмет и дипломски односно мастер рад, а највише до износа школарине
за пријаву и одбрану мастер рад за студенте који су уписали мастер студије по студијском програму из 2008. године 6.000,00
за пријаву и одбрану дипломског рада за студенте који су уписали студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 10.000,00
за техничку обраду и свечано уручење дипломе 4.000,00
на име исписа са Факултета 3.000,00
накнада за издавање уверења о положеним испитима студентима на буџету (осим уверења за стипендије и кредите) 1.000,00
накнада за издавање уверења о положеним испитима самофинансирајућим студентима 2.000,00
накнада за признавање положених испита на другој високошколској установи 800,00 по испиту
за издавање превода дипломе за студенте који су завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 4.000,00
за издавање превода уверења о дипломирању за студенте који су завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 2.000,00
за издавање овереног наставног плана и програма за студенте који су завршили студије пре ступања на снагу Закона о високом образовању из 2005. године 2.000,00
за издавање посебних потврда 2.000,00

 

Накнаде за Докторске академске студије

пријава на конкурс за упис 3.000,00
накнада при упису за студентске активности и осигурање 2.000,00 +150,00
први пут упис на прву или другу годину студија 80.000,00
поновљена година студија (прва или друга година) не наплаћује се
поновљена година студија више од једанпут (прва или друга година) 1.330,00 по боду за неположени испит
трећа година - израда дисертације 80.000,00
поновљена трећа година не наплаћује се

Накнаде за докторске дисертације

пријава теме докторске дисертације 50.000,00
преглед и оцена докторске дисертације 50.000,00
одбрана докторске дисертације 50.000,00
Кандидатима у радном односу на Факултету се не наплаљују накнаде за пријаву, преглед и одбрану докторске дисертације

 

Жиро рачун Машинског факултета Краљево:

 

Број жиро рачуна: 840-1042666-89

Прималац: Машински факултет Краљево

Youtube                  Linkedin                  Twitter                  Facebook                  Instagram