Штампа

Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника

Катедра се бави наставом и истраживањем у области рачунарског управљања мехатроничких система. Студенти имају прилику да се упознају са класичним и напредним методама и техникама управљања. Поред широко заступљених ПИД алгоритама изучавају се напредни алгоритми засновани на вештачкој интелигенцији. За практичну реализацију се користе различити управљачки уређаји: од PC рачунара и микроконтролера до индустријских PLC уређаја. Експериментални лабораторијски рад омогућава стицање практичних знања и искустава за објекте управљања из области електро-хидрауличних и електро-пнеуматских система, обновљивих извора енергије, процесне технике, мобилних робота.

Шеф катедре
др Драган Пршић
Наставници
др Драган Пршић, др Љубиша Дубоњић, др Владимир Стојановић
Сарадници
 Владимир Ђорђевић