Штампа

Аутоматско управљање, роботика и флуидна техника

Шеф катедре
др Новак Недић
Наставници
др Новак Недић, др Драган Пршић, др Љубиша Дубоњић, др Владимир Стојановић
Сарадници