logo-fmgkv

Које су погодности коришћења AdriaHUB базе података?

  • израду и одржавање стручних биографија (CV–а) на Интернету у циљу промоције образовних и стручних потенцијала,
  • контролисани приступ личним подацима само за регистроване послодавце,
  • увид у слободна радна места објављена на сајту
  • могућност да се аплицира за посао директним слањем биографије из базе.

Студенти сами уносе податке у базу и брину се о ажурности података. Наш Факултет потврђује веродостојност података који се тичу студирања. Сви сервиси су доступни на српском језику и на оба писма. Бесплатни су за регистроване кориснике.

 

Шта је потребно да би сте користили услуге web портала?

  • да имате положен макар један Завршни испит на неком од нивоа студија (основне, мастер, докторске) једног од студијских програма ФМГ-а у Краљеву
  • да потпишете изјаву о сагласности на прикупљање и обраду личних података за дату сврху
  • да се региструјете у базу путем портала AdriaHUB

 

Додатне информације

AdriaHub портал - страница за студенте

 

О пословним понудама

Студенти пословне понуде могу добити од предузећа из Србије, Италије, Хрватске, Црне Горе и Босне и Херцеговине.

 

Приватност личних података

База података је израђена у складу са Законом о заштити података о личности  објављеном у "Службеном гласнику РС", бр. 97/08.

 

AdriaticIPA

 

Euflag